OCN周末剧《情妇》全集迅雷BT磁力720p|1080p下载/百度云

[剧 名]: 情妇/미스트리스
[播 送]: 韩国OCN
[类 型]: OCN周末剧  
[首 播]: 2018年04月28日
[时 间]: 每周六、日晚间11点各播放一集
[接 档]: 小神的孩子们
[导 演]: 韩智承(有理的爱情、恋爱时代)
[编 剧]: 高正云 金镇旭
[演 员]: 韩佳人 申贤彬 崔熙瑞 具在怡 柳贤庆 金好贞 崔有华 李熙俊 吴政世 朴秉恩 金旻修 金熙珍 池一株 郑家兰 李海荣
[集 数]: 12集
[简 介]: 该剧讲述了大学时代的朋友们30几岁时再次相遇后经历的爱情和友情故事。


 

.

BT种子:

.

第01集 韩迷 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/qinfu01hm.torrent

.

第01集 天使 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/qinfu01ts.torrent

.

第02集 韩迷 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/qinfu02hm.torrent

.

第02集 天使 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/qinfu02ts.torrent

.

第03集 韩迷 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/qinfu03hm.torrent

.

第03集 天使 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/qinfu03ts.torrent

.

第04集 韩迷 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/qinfu04hm.torrent

.

第04集 天使 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/qinfu04ts.torrent

.

第05集 韩迷 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/qinfu05hm.torrent

.

第05集 天使 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/qinfu05ts.torrent

.

第06集 韩迷 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/qinfu06hm.torrent

.

第06集 天使 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/qinfu06ts.torrent

.

第07集 韩迷 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/qinfu07hm.torrent

.

第07集 天使 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/qinfu07ts.torrent