MBN水木剧《魔女的爱情》全集迅雷BT磁力720p|1080p下载/百度云

[剧 名]: 魔女的爱情/마녀의 사랑
[播 送]: 韩国MBN
[类 型]: MBN水木剧  
[首 播]: 2018年07月25日
[时 间]: 每周三、四晚间11点各播放一集
[接 档]: Rich Man
[导 演]: 朴赞率(制作人、豪苟的爱情、咖啡情缘)
[编 剧]: 孙恩惠
[演 员]: 尹邵熙 金显佑 李弘彬 高水熙 金英玉 崔在燮
[集 数]: 16集
[简 介]: 该剧讲述了在现代高科技下努力生活,经营著50年传统汤饭馆的魔女三人帮,遇上财阀三世后的奇幻爱情故事。
.

.

BT种子:

.

第01集 韩迷 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/moai01hm.torrent
.

第01集 天使 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/moai01ts.torrent

.

第02集 韩迷 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/moai02hm.torrent
.

第02集 天使 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/moai02ts.torrent

.

第03集 韩迷 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/moai03hm.torrent
.

第03集 天使 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/moai03ts.torrent

.

第04集 韩迷 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/moai04hm.torrent
.

第04集 天使 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/moai04ts.torrent

.

第05集 韩迷 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/moai05hm.torrent
.

第05集 天使 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/moai05ts.torrent

.

第06集 韩迷 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/moai06hm.torrent
.

第06集 天使 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/moai06ts.torrent

.

第07集 韩迷 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/moai07hm.torrent
.

第07集 天使 字幕 http://adg.hjzlg.com/img/moai07ts.torrent